انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید.

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2894
اعضای حقیقی - وابسته: 2881
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 228
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید.

انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید

 

partovi naser-دکتر ناصر پرتوی-dr naser partovi

   در مراسمی که توسط شورای انجمن های علمی کشور، با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر فرهادی و وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی برگزار شد، انجمن حسابداری ایران به عنوان انجمن برتر، مورد تقدیر قرار گرفت.

انجمن حسابداری ایران این مهم را مدیون تمام اعضای محترم خود می باشد.

تصویر: