تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 40 زمستان 97 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3273
اعضای حقیقی - وابسته: 3115
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 40 زمستان 97 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 40 زمستان 1397 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: