مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 25 بهار 97 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 598
اعضای حقیقی - پیوسته: 3136
اعضای حقیقی - وابسته: 3034
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 25 بهار 97 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 25 بهار 1397 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

 

 

تصویر: