هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد

دانشجویان DBA

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد

 

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران در پردیس دانشگاه تهران (قم) در مهر ماه برگزار گردید. همایش های سراسری هر ساله در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود که اولین همایش سراسری در دانشگاه اهواز و دومین همایش سراسری در سال 1369 در زنجان برگزار شد که دبیر علمی و اجرایی این همایش در سال 1369 دکتر ناصر پرتوی بودند و در 3 سال اخیر در سال 1395 در دانشگاه ارومیه، در سال 1396 در دانشگاه تربیت مدرس و در سال 1397 در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در روزهای 3 و 4 مهرماه 1398 با شرکت و حضور اعضای هیات علمی دانشگاه ها، حسابداران، حسابرسان، دانشجویان و انجمن های علمی و حرفه ای، هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران را با عنوان "حسابداری و فن آوری های نوین" برگزار نمود.

دبیر علمی همایش دکتر محمد رضا مهربان پور بودند که زحمات بسیار زیادی برای هر چه بهتر شدن همایش متحمل شدند.

در عصر روز دوم (پنجشنبه) این همایش یک پنل تخصصی با حضور اعضاء نشست دکتر علی ثقفی، دکتر محسن دستگیر، هوشنگ خستوئی، غلامحسین دوانی و همچنین دکتر ناصر پرتوی (رئیس پنل) برگزار شد.

 

 

تصویر: