ثبت نام آغاز شد ، جشنواره ملی حسابداران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 522
اعضای حقیقی - پیوسته: 2918
اعضای حقیقی - وابسته: 2906
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

ثبت نام آغاز شد ، جشنواره ملی حسابداران

چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداري ايران

نخستیـن همایش جشنـواره ملی 1000 نفـری

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

سه شنبه 14 آذر 1396

      نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (چهاردهمین همايش سالانه) در روز سه شنبه 14 آذر در سالن اصلي مركز همايش هاي بـين المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد. بدين وسيله از كليه استادان، حسابرسان، حسابداران، مدیران مالی، متخصصان، صاحبنظران و پژوهشــگران جهت مشــارکت در همایش(جشنواره) دعوت به عمل مي آيد.

فرم ثبت نام به پیوست می باشد لطفاً کلیلک نمایید.

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-dr naser partovi