ثبت نام هفتمین دوره عالی DBA به پایان رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

ثبت نام هفتمین دوره عالی DBA به پایان رسید

DBA In ACCOUNTING

( دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری)

Doctor of Business Administration (In ACCOUNTING)

 

 

 ثبت نام هفتمین دوره عالی DBA به پایان رسید و در حال اجرا می باشد

 ثبت نام بعدی دوره عالی DBA از فروردین 1398 آغاز می شود