سخنرانی دکتر ناصر پرتوی در نخستین جشنواره حسابداری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 609
اعضای حقیقی - پیوسته: 3136
اعضای حقیقی - وابسته: 3034
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

سخنرانی دکتر ناصر پرتوی در نخستین جشنواره حسابداری

نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (چهاردهمین همايش سالانه) در روز سه شنبه 14 آذر در سالن اصلي مركز همايش هاي بـين المللي صدا و سيما برگزار شد. بدين وسيله از كليه استادان، حسابرسان، حسابداران، مدیران مالی، متخصصان، صاحبنظران و پژوهشــگران که در این همایش (جشنواره) حضور به هم آوردند تشکر می کنیم.

جناب آقای دکتر ناصر پرتوی

رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partoviدکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partoviدکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partoviدکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partoviدکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partoviدکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi