بالاترین تقدیرنامه در سطح بین المللی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2894
اعضای حقیقی - وابسته: 2881
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 228
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

بالاترین تقدیرنامه در سطح بین المللی

 

بالاترین تقدیرنامه در سطح بین المللی

انجمن حسابداری ایران، بزرگترین تشکل حسابداری در کشور، به عنوان برترین انجمن در سطح بین المللی توسط سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد برگزیده شد.

این توفیق در سطح بین المللی را به کلیه اعضای بزرگوار انجمن و همچنین حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی عزیز تبریک عرض می نماییم.

 

partovi naser-دکتر ناصر پرتوی-dr naser partovi