استخدام

دانشجویان DBA

استخدام

2 نفر خانم مسلط به زبان ترکی استانبولی سن 25 تا 45 سال جهت امور آموزش، اداری و روابط عمومی

تلفن:22227221

22907672

تصویر: