پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی پرندک

دانشجویان DBA

پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی پرندک

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی پرندک

 

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی می رساند ثبت نام از عصر روز دوشنبه مورخ 1401/05/17 لغايت روز شنبه مورخ 1401/05/22 از طریق سایت سازمان سنجش انجام خواهد شد.

در چهار رشته پر طرفدار:

حسابداری

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

داوطلبان می توانند با مراجعه به سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط، با  تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

 

موسسه آموزش عالی پرندک، نزدیک ترین شهر به تهران می باشد.