پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد ازطریق سازمان سنجش دانشگاه پرندک

دانشجویان DBA

پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد ازطریق سازمان سنجش دانشگاه پرندک

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد از طریق سازمان سنجش

 

رشته های کارشناسی ارشد:

 • حسابداری - کدرشته 14634
 • حسابرسی - کدرشته 14744
 • حسابداری مدیریت - کدرشته 14784
 • حسابداری بخش عمومی - کدرشته 14799

 

 • مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک) - کدرشته 15835
 • مالی (بیمه) - کدرشته 15845
 • مالی (بانکداری) - کدرشته 15843   

 

 • مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - کدرشته 15121
 • مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک) - کدرشته 15242 
 • مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی) - کدرشته 15193
 • مدیریت بازرگانی (کارآفرینی) - کدرشته 15265

 

 1. مدیریت مالی - در اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش - کد رشته 26541
 2. علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) - در اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش - کدرشته 26540

 

دانشگاه پرندک نزدیک ترین موسسه آموزش عالی به تهران می باشد

و از سال 1389 تا کنون در رشته های فوق الذکر برند شده است

و مدرک کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم صادر می گردد.

 

www.parandak.ac.ir

021-44860534

021-44815480