آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه

هدف اصلي این تحقیق بررسی میزان اهمیت تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی است. تعديلات سنواتي که ناشی از تغيير در رويه‌¬ي حسابداري‌‌ و اصلاح‌ اشتباهات با اهمیت دوره های قبل است، موجب تعدیل سود انباشته و ارایه مجدد اقلام مقايسه¬اي صورت¬هاي مالي می شود. در دوره‌ ي جاري ممکن است‌ اشتباهات‌ مربوط‌ به‌ صورت هاي‌ مالي‌ يك‌ يا چند دوره‌ ي مالي‌ گذشته‌ کشف شود. اگرچه ‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ اطلاعات مالی داشتن ثبات‌ رويه‌ در دوره های مالی مختلف را ضروري‌ می سازد ، ولی وقتی که رجحان‌ رويه¬ي جديد بر رويه ي‌ پيشين‌، از نظر ارائـه ي مطلوب‌تر صورت هاي‌ مالي‌ قابل‌ توجيه‌ باشد؛ يا اينكه‌ تغيير به موجب‌ قوانين‌ آمره‌ يا استانداردهاي‌ حسابداري‌ جديد، الزامي‌ شود ، رويه‌ ي حسابداري‌ تغییر می کند. در صورتی که تعدیلات سنواتی با اهمیت باشد، بویژه وقتی که مربوط به اشتباهات دوره های قبل است، از قابلیت اتکاء صورت های مالی می کاهد و توجه سرمایه گذاران به آن ضروری است. برای تعقیب هدف تحقیق تعداد 181 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که رقم تعدیلات سنواتی بيش از سطح اهمیت تعیین شده در سطح صورت هاي مالي دوره ي مالي قبل است. در نتیجه می توان گفت آگاهیِ استفاده کنندگان صورت های مالی از آثار مربوط به تعدیلات سنواتی می¬تواند بر تصمیم گیری آنها موثر باشد و وجود تعدیلات سنواتی در صورت¬های مالی مي تواند نشانه ای از ناکافی بودن قابلیت اتکای صورت های مالی باشد.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: