اهداف انجمن، partovi naser

دانشجویان DBA

اهداف انجمن، partovi naser

انجمن حسابداری ایران با هدف گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و توسعه کمی و کیفی دانش آموختگان ، استادان و نیرو های متخصص و حرفه ای حسابداری و بهبود امور آموزشی ، پژوهشی و تخصصی حسابداری در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت های خود را ازپاییز سال 1382 آغاز کرد .(دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi)