سه قوه تا کنون نتوانستند با فساد مبارزه کنند

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3273
اعضای حقیقی - وابسته: 3115
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

سه قوه تا کنون نتوانستند با فساد مبارزه کنند

dr partovi naser-dr naser partovi-دکتر ناصر پرتوی

مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با دکتر ناصر پرتوی

سه قوه تا کنون نتوانستند با فساد مبارزه کنند :

ناصر پرتوی ، رئیس هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران درباره قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت در کشورها: فسادهای مالی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد و در دل آن نیز فساد اداری قرار گرفته است، به نظر من فساد اقتصادی یکی از مهم ترین فسادها و مادر همه آنهاست که به فساد مالی منجر می شود .

وی افزود: مهمترین مسأله ای که هم اکنون در ایران وجود دارد و باید با آن برخورد جدی شود مبارزه با فساد مالی است و در کنار آن هم سلامت اداری باید ارتقا داده شود ، هر فسادی که رخ می دهد 90 درصد آن به فساد مالی منجر می شود .

پرتوی تصریح کرد: تا زمانی که سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه به این باور نرسند که 10 سازمان مردم نهادی که در این زمینه شکل گرفته اند می توانند در این زمینه کمک کنند، غیرممکن است که مبارزه با فساد محقق شود . علاوه بر آن، تا کنون این سه قوه نتوانسته اند از فساد جلوگیری کنند. .

دبیرکل انجمن حسابرسی ایران افزود: تا کنون هیچ گونه هماهنگی در مبارزه با فساد وجود نداشته و تنها توانسته اند به صورت موردی با آن برخورد کنند و مبارزه به معنای عمیق شکل نگرفته است .

وی درباره نقش تبلیغات برای مبارزه با فساد گفت: وقتی در تلویزیون، شبکه مجازی و رادیو تبلیغات انجام می شود که ما با فساد مبارزه کردیم، مفسدان راه های جدیدی را پیدا می کنند؛ تبلیغ و حرکت باید مناسب باشد و حتی طوری نمایش داد که آنها نتوانند از راه های جدیدتر استفاده کنند. به نظر من به شکل علمی و نه تبلیغاتی در این زمینه مبارزه صورت نگرفته است و به هیچ کدام به شکل مناسب پرداخته نشده است .

دبیرکل انجمن حسابداری ایران اظهار کرد: در حال حاضر دیگر با فرهنگ سازی نمی توان با فساد مبارزه کرد، سال ها فرهنگ سازی کردیم؛ اما موفق نبودیم. معتقد هستم مبارزه ای تأثیرگذار برای مقابله با فساد انجام نمی شود.

پرتوی افزود: مبارزه با فساد سه هنگام دارد، قبل از وقوع، هنگام وقوع و بعد از وقوع که در ایران متأسفانه تنها در زمان سوم (بعد از وقوع) پیگیری می شود آن هم به شکل موردی، قبل و هنگام وقوع فساد هیچ گونه مبارزه ای انجام نمی شود.

وی درباره نقش دستگاه های نظارتی گفت: حداقل 10 ارگان نظارتی داریم و بیش از 100 ارگان نظارتی داخلی در نهادها و وزارتخانه های مختلف وجود دارد، این چند ارگان نظارتی مهم باید قبل و هنگام وقوع فساد با آن مبارزه کنند. این که یک مدیر را بعد از چهار سال احضار و بازخواست کنند، فایده ای ندارد.

دبیرکل انجمن حسابرسی ایران با اشاره به نقش مردم در رابطه با افشای فساد گفت: افشای فساد باید توسط مردم انجام شود که متاسفانه نمی شود. در این مورد متأسفانه سیاه نمایی هم می شود، باید کشورمان را دوست بداریم؛ نباید به ایران عزیزمان صدمه بزنیم.

پرتوی تصریح کرد: ممکن است مردم از افشا بترسند، به نظر من اگر رقم فساد درشت است یک صفحه بدون نام و نشان تایپ کنند و به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه ارسال کنند، مردم در این زمینه مقصر هستند، وظیفه ایرانی و اسلامی همه ماست که فساد را افشا کنیم و در صحنه مبارزه با فساد حضور مؤثر داشته باشیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران ادامه داد: در کشورهای دیگر ساختار نظام پولی و مالی به گونه ای است که به شکل اتوماتیک فساد افشا می شود و مردم نیز به ساختارشان اعتماد می کنند، برخی از کشورها کم کم استفاده از پول نقد را کنار گذاشته اند، در ایران نیز برای مبارزه با فساد در هر سه هنگام باید ساختار هماهنگ ایجاد شود.

دبیرکل انجمن حسابرسی ایران اظهار کرد: کدام یک از این سه قوه از بزرگ ترین ارگان حسابداری و حسابرسی کشور کمک خواسته و درخواست همکاری کرده اند ؟ وقتی ما بزرگترین ارگان علمی و تخصصی حسابرسی و حسابداری در کشور هستیم توقع داریم که از ما همکاری بخواهند، اگر سه قوا مشکلی درباره بررسی قبل و هنگام وقوع فساد را در نهادها دارند بر عهده ما بگذارند، صفر تا صد کار را انجام می دهیم و تا حد امکان جلوگیری می کنیم.

پرتوی تصریح کرد: آیا سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه از سازمان های مردم نهاد درخواست همکاری داشته اند؟ تنها با آنها جلسه می گذارند که هیچ فایده ای ندارد، باید کتبی از ما درخواست کنند در کمیسیون ها یا فراکسیون های مختلف مجلس یا هر ارگان دیگری که در مبارزه با فساد نقش دارد حضور داشته باشیم و در همان مکان و زمان هشدار وقوع فساد را بدهیم، این به معنای مبارزه با فساد قبل از وقوع است.

وی درباره راهکارهای مبارزه با فساد گفت: کسی که در ماه گردش مالی بیش از پنج میلیارد تومان دارد باید توسط مسئولان مربوطه بررسی شود. نباید در گذشته غرق بشویم زیرا هیچ نتیجه ای ندارد؛ زمانی که یک اتهامی زده می شود و متهم بودن فرد ثابت و دادگاه تجدید نظر آن هم برگزار می شود باید نام و نام خانوادگی همسر و فرزندان متهم رسانه ای شود چون آنها نیز مقصر هستند وقتی همسر می بیند که طی یک سال خانه 70 متری به 300 متر تبدیل شده آیا از همسرش سوال نکرده که این پول را از کجا آورده است ؟

رئیس هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران در پایان اظهار کرد: برای مبارزه جدی با فساد باید روسای سه قوه صریحا بیان کنند که از فروردین 98 زمانی که جرم متهم به اثبات رسید اسامی خانواده متهم افشاء شود؛ مطمئن باشید فساد به حداقل ممکن خواهد رسید.