اخبار انجمن

  حضور دکتر پرتوی در پنل تخصصی همایش مبارزه با فساد   در پنل تخصصی...
  به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر ناصر پرتوی  به مدت 2 سال به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 43 پاییز 1398 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 31 پاییز 1398 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...