اخبار انجمن

ثبت نام چهارمين دوره عالي DBA تا 15 مهرماه Doctor of Business Administration (in...
CPA ثبت نام دومين دوره عالي حسابرس مستقل تا 15 مهر ماه   انجمن حسابرسی ایران بر...
ثبت نام نخستين دوره عالي حسابرس داخلي خبره تا 15 مهرماه انجمن حسابرسی ایران در نظر دارد...

رویدادهای مهم

در مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های کشور در تاریخ 1393/04/31 اعضای هیات مدیره و...
انجمن حسابداري ايران بيست و دومين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (تابستان 1393) را...
انجمن حسابداري ايران دهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (تابستان 1393) را منتشر کرد...