اخبار انجمن

     سال جدید همراه با سلامتی و دلی خوش برای شما باشد...
به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری با حضور بزرگان رشته در اصفهان در...
  به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر ناصر پرتوی  به مدت 2 سال به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 40 زمستان 1397 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 28 زمستان 1397 به چاپ...
PDF فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری شماره 54          ...