اخبار انجمن

گردهمايي حسابداران، حسابرسان و مديران مالي کشور هفتادمين سالگرد ورود حسابداري دوطرفه به...
انجمن حسابداري ايران بيست و سومين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (پاييز 1393) را...
انجمن حسابداري ايران يازدهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (پاييز 1393) را منتشر...

رویدادهای مهم

مهلت ثبت نام چهارمين دوره عالي DBA به اتمام رسيد Doctor of Business Administration (in...
CPA مهلت ثبت نام دومين دوره عالي حسابرس مستقل به اتمام رسيد   مهلت وصول درخواست...
مهلت ثبت نام نخستين دوره عالي حسابرس داخلي خبره به اتمام رسيد   مهلت وصول درخواست...