اخبار انجمن

  DBA In ACCOUNTING ( دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری) Doctor of...
ماهنامه صنعت و معدن و دکتر ناصر پرتوی-بهار 96   partovi naser-naser partovi-...
مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد 96   ...

رویدادهای مهم

آقای دکتر پرتوی، رئيس هيأت مديره و دبیرکل انجمن حسابداري ایران سومین سخنران نوبت عصر و...
فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 35 پاییز 1396 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 23 پاییز 1396 به چاپ...