اخبار انجمن

مراسم فارغ التحصیلی DBA سال 1390 سرآغاز برگزاری DBA In ACCOUNTING  با پذیرش 30 نفر...
بزرگترین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران در روز سه شنبه 16 آذر ماه در مرکز همایش های...
بالاترین تقدیرنامه در سطح بین المللی انجمن حسابداری ایران،...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 32 زمستان 1395 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 20 زمستان 1395 به چاپ...
انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید    ...