اخبار انجمن

  ثبت نام دکتری حرفه ای (DBA) علاقه مندان و حائزین شرایط ورود به شرکت در دوره...
مجله حسابرس در صدمین مجله خود با جناب آقای دکتر ناصر پرتوی مصاحبه ای را انجام داده است...
  به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر ناصر پرتوی  به مدت 2 سال به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 42 تابستان 1398 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 30 تابستان 1398 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...