اخبار انجمن

نشاني جديد انجمن: نيايش غرب، جنت آباد شمالي، گلستان شرقي، جنب خشکشويي، ساختمان 84 تلفکس...
انجمن حسابداري ايران بيست و يکمين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (بهار 1393) را منتشر...
انجمن حسابداري ايران نهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (بهار...

رویدادهای مهم

  ثبت نام چهارمين دوره عالي DBA آغاز شد Doctor of Business Administration (in...
  CPA برگزاري دومين دوره عالي حسابرس مستقل   انجمن حسابرسی ایران بر اساس...
  آغاز ثبت نام نخستين دوره عالي حسابرسي داخلي انجمن حسابرسی ایران در نظر دارد...