اخبار انجمن

  بازتاب يازدهمين همايش سالانه انجمن حسابداري ايران در رسانه ها  ...
ارتقاي جناب آقاي دکتر اميد پورحيدري، هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان، به مرتبه...
براي دهمين بار متوالي دکتر ناصر پرتوي به عنوان بازرس شوراي انجمن هاي علمي کشور انتخاب...

رویدادهای مهم

در نتيجه بررسي عملکرد انجمن هاي علمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، که در مرداد ماه...
در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور در روز...
آخرين فرصت ثبت نام در دوره عالي حسابرس مستقل 9 اسفند مي باشد. علاقه مندان مي توانند فرم...