اخبار انجمن

در مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های کشور در تاریخ 1393/04/31 اعضای هیات مدیره و...
انجمن حسابداري ايران بيست و دومين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (تابستان 1393) را...
انجمن حسابداري ايران دهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (تابستان...

رویدادهای مهم

  ثبت نام چهارمين دوره عالي DBA آغاز شد Doctor of Business Administration (in...
  CPA برگزاري دومين دوره عالي حسابرس مستقل   انجمن حسابرسی ایران بر اساس...
  آغاز ثبت نام نخستين دوره عالي حسابرسي داخلي انجمن حسابرسی ایران در نظر دارد...