اخبار انجمن

DBA In ACCOUNTING ( دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری) Doctor of Business...
  نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (چهاردهمین همايش سالانه) در روز سه شنبه 14 آذر در...
  آقای دکتر پرتوی، رئيس هيأت مديره و دبیرکل انجمن حسابداري ایران سومین سخنران نوبت...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 1397 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 26 تابستان 1397 به چاپ...
انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید    ...