اخبار انجمن

اولین page رسمی مشترک instagram انجمن حسابداری ایران  انجمن حسابرسی...
وبینار تخصصی به مناسبت بزرگداشت هفته حسابداری    در محل دانشگاه آزاد...
مصاحبه تلویزیونی دکتر ناصر پرتوی از شبکه خبر گفتگوی تلویزیونی   دکتر...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 51 پاییز 1400 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 1400 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...