اخبار انجمن

برای دیدن کلیپ لطفا کلیک بفرمایید.
اولین page رسمی مشترک instagram انجمن حسابداری ایران  انجمن حسابرسی...
وبینار تخصصی به مناسبت بزرگداشت هفته حسابداری    در محل دانشگاه آزاد...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 53 بهار 1401 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 41 بهار 1401 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...