مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 42 - تابستان 1401

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 42 - تابستان 1401

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
42
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 42 تابستان1401 به چاپ رسید. جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.
تصویر: