تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 55 - پاییز 1401

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 55 - پاییز 1401

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
55
فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 55 پاییز 1401 به چاپ رسید. جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.
تصویر: