مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 43 - پاییز 1401

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 43 - پاییز 1401

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
43
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 43 پاییز 1401 به چاپ رسید. جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.
تصویر: