بررسي اثر محرك هاي(مشوق هاي) مالياتي با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي «كنكاش تجربه كانادا»

دانشجویان DBA

بررسي اثر محرك هاي(مشوق هاي) مالياتي با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي «كنكاش تجربه كانادا»

چكيده

  سرمايه­گذاران خارجي با توان مالي و تكنولوژيكي خود نقش مهمي در توسعه صنايع در كشور­هاي سرمايه­پذير دارند. امروزه رقابت بين كشورهاي سرمايه­پذير در زمينه جذب سرمايه­هاي خارجي،  افزايش يافته است از اين رو كشورهاي سرمايه­پذير براي تشويق سرمايه­گذاران خارجي محرك­هاي مختلفي از جمله معافيت هاي مالياتي را به آنان پيشنهاد مي­كنند. حدود40 سال است كه كشور كانادا استخراج  نفت از ماسه­هاي نفتي خود را آغاز كرده است. فرايند استخراج نفت از ماسه­هاي نفتي،  فرايندي دشوار،  هزينه بر و نيازمند تكنولوژي پيشرفته است. كانادا در ابتداي امر(دهه 70 ميلادي) براي توسعه اين صنعت نيازمند كمك سرمايه­گذاران خارجي بود. براي تشويق سرمايه­گذاران خارجي به فعاليت در پروژه هاي پُر-ريسك ماسه­هاي نفتي،  اين كشور از چندين محرك مالياتي استفاده كرد. در اين مقاله تجربه كانادا در طي سه دهه 70 تا 90 مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه اين كشور اثربخشي محرك­هاي مالياتي در افزايش سرمايه­گذاري خارجي مورد بررسي قرار گيرد.

نتايج بررسي ها نشان مي­دهد محرك­هاي مالياتي احتمالاً در زمينه­ هايي مانند جبران هزينه هاي اجرايي،  كم كردن از هزينه هاي سرمايه­گذاري اوليه و در نتيجه تداوم همكاري با سرمايه­گذاران خارجي مؤثر هستند. در تصميم­گيري اوليه در مورد اقدام به سرمايه­گذاري در كشورها دلايل ديگري مانند اطمينان قانوني و ثبات سياسي مهم تر هستند.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: