بررسی EPS فصلي شرکتهاي بورسي به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات

دانشجویان DBA

بررسی EPS فصلي شرکتهاي بورسي به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات

اثر تمایلی یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که بیان‌ کننده موقعیت فرد در هنگام تصمیم‌گیری است. بر اساس اين ديدگاه، چنانچه سرمايه‌گذار در موقعيت سود باشد به سرعت اقدام به فروش سهام كرده و در مقابل چنانچه كه سهام در موقعيت زيان باشد آن را به مدت طولاني نگهداري خواهد كرد. اثر تمایلی که ريشه در تئوری انتظارات کانمن و تیورسکی دارد به تشکیل نقطه مرجع اشاره کرده و بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران بر اساس نقطه مرجع انتخابي خود تصمیم‌گیری خواهند نمود. هدف اصلی این تحقيق بررسی تشکیل نقطه مرجع بر روی EPS فصلي با توجه به درصد تحقق يافته آن و بررسي حجم معاملات از ديدگاه اثر تمايلي مي‌باشد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که درصد پوشش فصلی سود هر سهم بر حجم معاملات اثری نداشته و حجم معاملات بیشتر تحت تاثیر تعدیل‌های مثبت و منفی سود اعلامی قرار می‌گیرد به طوري كه با تعديل EPS، حجم معاملات افزايش يافته و بنابراين اثر تمایلی مورد تأييد قرار نمي‌گيرد.

شماره نشریه: 
5
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: