تئوری چسبندگی هزینه ها و تاثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تئوری چسبندگی هزینه ها و تاثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

تئوری چسبندگی هزینه­ها و تأثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

 

 

چکیده

 

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط اندرسون و همکارانش [4] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تئوری چسبندگی هزینه، دلایل وقوع، انواع آن و تاثیر آن بر سایر مفاهیم حسابداری و مالی است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد هزینه، حجم فعالیت و سود تاثیر گذار است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر شدت رفتار چسبندگی هزینه موثر بوده است. افزون بر این، نتایج نشان داد که چسبندگی هزینه بر محافظه کاری شرطی و دقت پیش‌بینی سود نیز تاثیر گذار است.

 

کلید واژه‌ها: چسبندگی هزینه، محافظه کاری شرطی، مدل CVP استاندارد، دقت پیشبینی سود.

 

شماره نشریه: 
39
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: