تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

شرکت ها همواره در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات خود برای ماندن در فضای بازار رقابتی و جهانی شدن تلاش کرده و حتی در راستای دستیابی به این کیفیت، رقابت می نمایند. برای این منظور در طی دهه های اخیر، توجه خود را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده اند تا با در نظر گرفتن آنها و با رفع کاستی ها و تقویت مزیت ها تداوم فعالیت و سودآوری مطلوب را برای خود به ارمغان آوردند. بنابر آنچه بیان شد، یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان ها در شرایط رقابتی کنونی با آن روبه رو هستند بحث کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده می باشد.

لذا در این تحقیق، ما از نمونه مورد بررسی پرسیده ایم که کیفیت چه اثری می تواند بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.

جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه با مقیاس رتبه ای استفاده شده که با در نظر گرفتن یک سری از موارد تعداد 120 پرسشنامه بین نمونه انتخاب شده توزیع و پس از جمع آوری و بررسی های لازم 116 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفته است.

برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت کالاها و خدمات را بعنوان متغیر مستقل و هرکدام از متغیرهای نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی را بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و سپس تاثیر متغیر مستقل را بر هر کدام از متغیرهای وابسته با استفاده از روش رگرسیون خطی سنجیده ایم.

نتایج حاکی از آن است که، کیفیت بر هیچ کدام از متغیرهای نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد.

واژگان کلیدی: کیفیت، نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی، جریان نقدینگی

شماره نشریه: 
39
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: