دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

این مقاله برای پشتیبانی سطح گسترده¬ای از آینده حسابداران مدیریت حرفه¬ای، تدوین و نقش آنها را در سال 2020 پیش بینی نموده است. اکثر حسابداران مدیریت در شرکتهای مالی و امور حسابداری کار می کنند و برخی از آن ها در سایر بخش¬های شرکت مشغول هستند، به عنوان مثال مدیران به سمت نقش مدیریت حرکت می کنند. این مقاله انواع حسابداری مدیریت حرفه¬ای را در تمامی نقش¬های سازمانی مورد بحث قرار می¬دهد در حالیکه اکثر تحقیقات تنها به بررسی حسابداری مدیریت در حوزه¬های مالی و حسابداری پرداخته اند . این مقاله، محرک¬های تغییر شامل( نوسانات اقتصادی، محیطی و جغرافیایی و هم چنین محرک های تکنولوژی و جمعیت شناسی)، چالش¬های سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر نقش حسابداری مدیریت را به هم مرتبط می¬سازد. امید آن است که این مباحث، سوالات مفید و با ارزشی را برای حسابداران مدیریت ایجاد کرده و نگرش آنها را به آینده و سال 2020 بهبود بخشیده تا بتوانند انتخاب¬های مهمی را برای پیشرفت سازمان ها و حرفه خود انجام دهند.

واژگان کلیدی: حسابدار مدیریت، محرک های تغییر، اقتصاد، ریسک، عملکرد.

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

 

شماره نشریه: 
47
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: