دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده :

  شبكه هاي اطلاعات اجرایی (2) به مجموعه ابزارها،مدلهاو عناوینی اطلاق می شود که اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان در زمینه و حیطه های مختلف مسئولیت حرفه ای شان راجهت تصمیم گیری در زمان مناسب وبه شکلی مطلوب فراهم می نماید. شبکه اطلاعات اجرائی پیرو دستورات برنامه ریزی شده وبرای ارائه بازدهی های پیش بینی شده بکار می رود.در واقع این شبکه برای پشتیبانی از مدیران در سطح استراتژیک طراحی وتوسعه یافته است. هدف اساسی شبكه هاي اطلاعات اجرايي حمایت از سطوح مدیریتی (1)سازمان از طریق ارائه اطلاعات در قالب های متناسب با بهره برداری مناسب مدیران است. ارتباط مداوم و متقابل بین EIS و مدیران رده بالای سازمان، قدرت آنان را در عرصه فعالیت های حرفه ای شان افزایش می دهد. دستیابی به یک شبکه اطلاعات اجرائی معتبر که اهمیت و کیفیت اطلاعات در آن مورد توجه قرار گیرد مستلزم حصول شرایط و فنونی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد. شبکه های اطلاعات اجرایی چند سالی است که توسعه پیدا کرده و به عنوان ابزار اطلاعاتی بسیار مهم مدیران ارشد سازمان ها مطرح شده است.تا به حال دستاوردهای مهم طراحی ،توسعه ،اجرا و کاربرد شبکه های EISدر کنفرانس ها، سمینارها و نشریات تخصصی به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هرچندکه کیفیت اطلاعات، به عنوان نتیحه و حاصل مهم این شبکه ها ، کمتر مطرح شده است. تجارب حاصل از اجرای راه حل های EIS در پشتیبانی راهبردی و هدایت مدیران سطوح مختلف نشان داده است که رشدو ارتقاء کیفیت اطلاعات یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت در این زمینه است. این مقاله به تشریح وبیان مفهوم و اهمیت کیفیت اطلاعات در محیط EIS می پردازد . همچنین درباره پشتیبانی وارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد و ارتقای سطح بینش تجاری آنان در جهت هدایت سازمان در نیل به اهداف، مسائلی را عنوان می نماید که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-dr naser partovi

شماره نشریه: 
48
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: