دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

     یکی از شاخه‌های حسابداری اجتماعی و محیط‌زیستی را می‌توان حسابداری آب دانست. حسابداری آب فرایند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد و به برنامه‌ریزی، کنترل و پاسخگویی سازمان‌ها در قبال منابع موجود کمک می‌کند. همچنین حسابداری آب، فرآیند سیستماتیک شناسایی، تشخیص، کمی سازی، گزارشگری و ارائه اطلاعات اعتبار دهی در مورد آب، حقوق و سایر ادعاها نسبت به آب و تعهدات در برابر آن است. هدف اصلی حسابداری آب را می‌توان تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر مدیریت منابع آبی دانست. ورود حسابداری به موضوع آب، مزایا و معایب حاصل از این موضوع را به همراه دارد. مشکلات حسابداری آب بیشتر درزمینه‌ی اندازه‌گیری مناسب عددی آب می‌باشد. در این راستا این پژوهش شاخص‌هایی مرتبط با اندازه‌گیری آب و همچنین فرمول‌هایی که نشات گرفته از مدل‌های اقتصادی آب می‌باشد را مورد بررسی قرار داده است. واژگان کلیدی: حسابداری آب، ارزیابی چرخه حیات، ردپای آب، ابزار جهانی آب، حسابداری آب صنعتی کد موضوعی:

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

M41 –L 95

شماره نشریه: 
48
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: