دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

    امروزه، اهمیت هماهنگی با استاندار های بین المللی حسابداری بر هیچ کشوری پوشیده نیست. درگذر از مسیر پر پیچ و خم پذیرش این استاندار ها، آگاهی از فرصتها و چالشهای پیش رو از اهمیت ویژه¬ ای برخوردار است. این مقاله با رویکردی توصیفی و مروری بر ادبیات موضوعی، به بررسی ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و محدودیتهای آن در ایران پرداخته و در ادامه راهکارهای اجرایی به منظور پیاده¬ سازی موفق بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران ارائه می¬ دهد. به منظور اجرای موفق بکارگیری استانداردهای بین المللی باید با نگاهی واقع بینانه به ظرفیتها، چالشها و وضعيت موجود توجه شود. به این منظور باید رويكردي يكپارچه با تعامل نهادهاي حرفه¬‌ ای اتخاذ شود. در این راستا، برنامه‌ ریزی و اقدام موثر جهت رفع مسائل مالیاتی، ترجمه تخصصی استاندارد ها، آموزش و تدوين رهنمودهاي مورد نياز جهت بكارگيري استانداردها ضروری می¬ باشد. واژگان کلیدی: گزارشگری مالی، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، یکپارچگی جهانی حسابداری.

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

 

شماره نشریه: 
48
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: