دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر اخبار منتشره بر اصلاح قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، سه فرضیه مطرح شد که از طریق مدل های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 103 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 7 ساله (از 1387 تا 1393) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مطابق با یافته ها، در بازار سرمايه ايران، نابهنجاری اقلام تعهدي وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اخبار منتشره بر اصلاح قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی تاثیر مثبت و معناداری داشته، و اخبار مرتبط با سود نسبت به اخبار غیر مرتبط با سود تاثیر بیشتری در اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی داشته است.

شماره نشریه: 
49
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: