سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دانشجویان DBA

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

با به وجود آمدن رایانه، بسیاری از ابعاد زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی شده است. کاربرد رایانه در بسیاری از علوم و دانش‌ها روز به روز گسترش یافته و حسابداری نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده است. از این میان سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، به دلیل تعامل مستقیم و پیوستگی‌اش با رایانه دارای جایگاه ویژه‌ای است. با پیشرفت در تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، داده‌های معاملات به شکل الکترونیکی ضبط می‌شود و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری روز به روز افزایش پیدا می‌کند. همچنین تئوری‌های سازمانی که انسان‌ها و روابط ما بین آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، در این چند دهه دچار تغییرات شگرفی شده است. تا آن‌جا که نرم‌افزارهای خاصی برای بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و نقش آن‌ها در درون سازمان نیز به وجود آمده است. با توجه به این‌که پژوهش‌های حسابداری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد درون سازمان در داخل ایران جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است، این پژوهش به دنبال معرفی فرصت‌های موجود برای پژوهش در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد در درون آن با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی است.

شماره نشریه: 
7
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: