مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری

دانشجویان DBA

مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری

چکیده:

تهيه و ازايه استانداردهاي حسابداري مالي مورد پذيرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم­های نهادهای تدوین­کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل­های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه­ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده­کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین­کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می­گیرد.

بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعي بين اين دو اصل، حداقل در زمينه اطلاعات موجود در مورد نمايندگان بازار اوراق بهادار، غيرممكن به نظر مي­رسد.

شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: