مدیریت سود:از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

دانشجویان DBA

مدیریت سود:از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

چکیده:

   در چند دهه گذشته رسوایی های حسابداری و ورشکستگی بیانگر رفتار فرصت طلبانه مدیران در رابطه با سود بوده، که باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران شده است. این رسوایی ها به یک دیدگاه عمومی که مدیریت سود مخل شرکت ها می باشد، تبدیل گشته است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان واحدهای تجاری به دلیل وجود تضاد منافع، انگیزه های لازم برای مدیریت سود را ایجاد می کند. این مشکلات مطالعه وکنترل انواع مدیریت سود را از جنبه¬های مختلفی ضروری می سازد. بنابراین هدف این نوشتار مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد رفتار فرصت طلبانه و کارای مدیریت سود، انگیزه ها و همچنین عوامل موثر بر آن است.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
40
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: