مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

جلد مطالعات حسابداری و حسابرسی

چکیده:

در این مقاله به بررسی ارتباط آیین رفتار حرفه ای حسابرسان با قرآن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است. منابع پژوهش را قرآن، تفسیر نور و كتب معتبر و مقالات روايي تشكيل داده‌اند يافته‌های تحقیق حاكي از آن است که با مطالعه­ی دقيق آيات قرآن، ارتباط معني­داري بين دانش حسابداري و مفاهيم حسابرسي و ویژگی های آنان و آيه­هاي اين کتاب آسماني وجود دارد و مشخص می گردد که چه اندازه بين گفته­هاي ديني و مفاهيم به کار رفته در حسابداري و حسابرسي هم­خواني وجود دارد و به طور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رای، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، درستکاری و بی طرفی و غیره که از مفاهیم اصلی حسابرسی هستند، اشاره شده است و نشان می دهد که اسلام، آیین رفتار حرفه ای حسابرسان را در شکل پیشرفته امروزی آن مورد تایید قرار می دهد.

 

كليد‌واژه‌ها: آیین رفتار حرفه‌اي، حسابرسی، حسابرسان، حسابداران حرفه ای، قرآن.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
سال انتشار: