مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

جلد مطالعات حسابداری و حسابرسی

چکیده:

این مقاله، تئوری نمایندگی و کاربرد آن در موضوعات حسابداری مدیریت را بررسی می­نماید. در مقاله قبلی [6]، نحوه تدوین مدل­های نمایندگی برای غلبه بر مسائل انگیزشی حاصل از مشکلات نمایندگی تشریح و نتایج تئوری نمایندگی در قالب مدلی ریاضی برای تدوین قرارداد استخدامی نماینده (مدیر) بیان گردید. بر مبنای این قرارداد، سیستم ارزیابی عملکرد، معیار سنجش عملکردِ مبنای پاداش نماینده و شکل تابعی که معیارهای سنجش عملکرد را با پاداش نماینده مرتبط می­کند، مشخص می­شود. در این مقاله شکل خطی و غیرخطی قراردادهای پاداش و مزایا و معایب معیارهای سنجش عملکرد مبتنی بر حسابداری و معیارهای مبتنی بر سهام شرکت توصیف می­شود. همچنین، در خصوص قراردادهای بلندمدت پاداش و مدل­های نمایندگی چند دوره­ای بحث       می­­شود. این مقاله اشاره دارد که سیستم ارزیابی عملکرد برای هر قرارداد استخدام نماینده در جهت دستیابی به حداکثر مطلوبیت هر دوی صاحبکار و نماینده با توجه به شرایط استراتژیک شرکت، نگرش­های نماینده درباره­ی عواملی نظیر سود، ریسک، تلاش، افق زمانی و همچنین اثرات فرهنگی، منحصر به فرد می­باشد. در پایان نمونه­هائي از تصورات رایج غلط در خصوص مدل­های نمایندگی و زمینه­هایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: تئوری نمایندگی، حسابداری مدیریت، قرارداد انگیزشی، معیارهای ارزیابی عملکرد، پاداش

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
سال انتشار: