نگاهي به الگوریتم بهینه سازی توده ذرات در بازار سرمایه

دانشجویان DBA

نگاهي به الگوریتم بهینه سازی توده ذرات در بازار سرمایه

چکیده:

امروزه الگوریتم­های مبتنی بر هوش­ جمعی در تمام زمینه­ ها از جمله امور مالی و حسابداری راه پیدا کرده است. می­توان اظهار داشت قابلیت پیش ­بینی بالا، خطای کم، سادگی، سرعت فرایند و مواردی از این دست، امکان دستیابی به جواب بهینه را فرآهم می‌کند و همین امر سازگاری آن را در زمینه های مختلف به وجود می­ آورد. این پژوهش به بررسی الگوریتم بهینه­ سازی ­توده ­ذرات (PSO) در حسابداری می­ پردازد. پس از بیان ساختار این الگوریتم، ویژگی­ ها و مزایای مهم بیان شده و با درنظر گرفتن کاستی­ های احتمالی این الگوریتم، راه­ حل­های مختلف جهت بهبود آن، پیشنهاد شده ­است.

 

شماره نشریه: 
13
فصل انتشار: 
سال انتشار: