پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

چکیده

با توجه به اهمیت­ بازده در مطالعات سرمایه­گذاری، برآورد رابطه­ی آن با عدم تقارن اطلاعاتی از مسائل مهم و ضروری است. تغییرات زمانی بازده، عدم کفایت مطالعات صورت گرفته و وجود عوامل تاثیرگذار بر میزان بازده سهام باعث توسعه­ی روش­های نوین و هوشمند در تخمین و برآورد بازده سهام شرکت­های بورسی شده است. هدف از اين تحقيق پيش­بيني بازده سهام با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی با رويكرد شبكه­هاي عصبي مصنوعی است. متغير مستقل در اين تحقيق عدم تقارن اطلاعاتی و متغير وابسته بازده سهام بوده است. به همین منظور، متغیرهای مربوط براي 100 شرکت بورسی و به مدت 6 سال گرد­آوري شده است. خروجی­های حاصل از تخمین شبکه­های عصبی مصنوعی و نتایج حاصل از تخمین با استفاده از این روش، با معیارهای ارزیابی (99/0=R، 064/0= MSEو 21/0=MAE) بوده است. با در نظر گرفتن مقدار تصادفی (50 درصد) و مقایسه آن با 99/0=R، ارتباط معنادار بین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام مشاهده می­شود. همچنین، شبکه مزبور دارای کمترین خطا (064/0= MSEو 21/0=MAE) نسبت به دیگر شبکه­های طراحی شده است.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: