حذف بخشنامه‌هاي متعدد در سيستم بانكي

دانشجویان DBA

حذف بخشنامه‌هاي متعدد در سيستم بانكي

رييس دفتر رييس جمهوري گفت: "براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور بخشنامه‌هاي متعدد سيستم بانكي حذف مي‌شود."
محمد نهاونديان در بيست‌و‌چهارمين همايش بانكداري اسلامي با حضور علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي، افزود: "در سالهاي گذشته بخشنامه‌هاي متعدد بانكي سبب شده بود تا فعالان اقتصادي نتوانند برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند."

تصویر: