دبیرکل اوپک: قیمت 100 تا 110 دلار برای نفت مناسب است

دانشجویان DBA

دبیرکل اوپک: قیمت 100 تا 110 دلار برای نفت مناسب است

سازمان کشورهای صادرکننده نفت مدتهاست که اهمیت گفتگو و همکاری با دیگر تولیدکنندگان و بازیگران صنعت نفت را به خوبی می‌داند و همیشه آماده گفتگو در این زمینه برای تضمین ثبات و نظم بازار است.

عبدالله سالم البدری دبیرکل اوپک در مصاحبه‌ای با نشریه کاسپین انرژی ژورنال گفت: در سال 2013 قیمت‌های نفت عموما بین 100 تا 110 دلار در هر بشکه بود که مورد قبول تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است.

وی افزود: اما بسیار مهم است که ما همیشه به دنبال کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از فراز و نشیب شدید آن باشیم.

وی به افزایش شدید قیمت‌ها در سال 2008 زمانیکه قیمت نفت به 147 دلار در هر بشکه و همچنین کاهش آن به حدود 30 دلار در هر بشکه در دسامبر همان سال اشاره کرد.

البدری گفت: مشخصا این امر با توجه به ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت برای کارآمدی بازار مفید نیست.

وی افزود: ما نمی‌توانیم از گمانه‌زنیها و ناپایداری‌ها اجتناب کنیم زیرا این بخشی از بازار است اما بسیار مهم است که شاهد بازگشت به آنچه که در سال 2008 رخ داد نباشیم. هدف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید ثبات قیمت‌ها باشد.

البدری در پاسخ به اینکه چه فاکتورهایی رشد در تقاضای جهانی نفت در سال 2014 را تضمین می‌کند گفت: براساس گزارش ماهانه اوپک تقاضای جهانی نفت در سال جاری یک میلیون بشکه افزایش می‌یابد که کمی بالاتر از سال 2013 است.

وی افزود: مشخص است که عامل اصلی رشد کشورهای خارج از سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی هستند که قصد دارند تقاضای نفت را به میزان یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز افزایش دهند. در حالیکه انتظار می‌رود تقاضای کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی 200 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این عوامل مشخص است عامل اصلی اقتصاد است. بسیار ضروری است که جهان شاهد بازگشت به قیمت‌های متعادل و پایدار باشد. در مجموع ما به طور محتاطانه نسبت به سال 2014 خوشبین هستیم اگرچه پیامهای متفاوتی دریافت می‌کنیم.

وی درباره رکود در عملکرد اقتصادی چین گفت‌: اگرچه رشد اقتصادی چین برای سال 2013 از رقم پیش بینی شده هشت درصد در شروع سال به 7.6 درصد در پایان سال تنزل کرده اما این آمار همچنان مثبت هستند. ما امیدواریم این رکود کوتاه مدت باشد.

دبیرکل اوپک درباره مقدار گاز جهان و اینکه این میزان برای جایگاه اوپک مضر است گفت: اوپک از افزایش نقش گاز حمایت می‌کند.

اوپک در چشم انداز جهانی نفت پیش‌بینی کرده که سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از 22 درصد در سال 2010 به 26 درصد در سال 2035 می‌رسد، اما میزان سهم آن نسبت به نفت همچنان پایین خواهد بود.

وی افزود: بنابراین این امر چه پیامی برای اوپک دارد؟ ما معتقدیم که نفت توسعه قابل توجه خود را حفظ خواهد کرد و همچنان در ترکیب انرژی جهان محوری خواهد بود.

وی گفت: تقاضای جهانی نفت تا سال 2035 به میزان 20 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

البدری گفت: اعضای اوپک ذخایر گاز قابل توجهی دارند و درباره توسعه آن تصمیم خواهند گرفت.

اجازه دهید بگویم که اوپک از توسعه کارآمد و پایدار تمام انرژیها و تکنولوژی‌های مربوط به انرژی استقبال می‌کند.

تصویر: