معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم منصوب شد

دانشجویان DBA

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم منصوب شد

دکتر جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر محمدحسین امید را به سمت معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه منصوب کرد.
متن
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دكتر محمدحسین امید استاد تمام گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است و سوابقی نظیر ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پردیس ارس دانشگاه تهران را نيز در کارنامه مدیریتی خود دارد.
گفتنی است سرپرست وزارت علوم در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر علی اکبر متکان معاون اداری و مالی و مدیریت منابع پیشین این وزارتخانه تقدیر كرد .

تصویر: