60 میلیارد تومان برای طرح های كلان مصوب شورای عالی عتف اختصاص یافت

دانشجویان DBA

60 میلیارد تومان برای طرح های كلان مصوب شورای عالی عتف اختصاص یافت

به گزارش ایرنا براساس اعلام روز سه شنبه وزارت علوم، 'كامران دانشجو' در دهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: از مجموع 150 میلیارد تومانی كه از طرف رییس جمهوری برای توسعه زیر ساخت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به وزارت علوم اختصاص یافته بود، 60 میلیارد تومان به عنوان اعتبار اولیه اجرای طرح‌های كلان پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی عتف در دانشگاه‌ها اختصاص یافت.

وی با بیان آنكه تعداد زیادی از دانشگاه‌های سراسر كشور به عنوان مجری طرح‌های كلان پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی عتف انتخاب شده‌اند، گفت: انتخاب دانشگاه‌های مناطق كمتر توسعه یافته برای اجرای این طرح‌های كلان، این امكان را بوجود می‌آورد كه این دانشگاه‌ها نیز به تدریج رشد یافته و همگام دانشگاه‌های مادر به فعالیت‌های پژوهشی اقدام كنند.

دانشجو یادآور شد: مشاركت دانشگاه‌های شهرستان‌ها در طرح‌های كلان همچنین به رشد تحصیلات تكمیلی و ارتقای اعضای هیات علمی این دانشگاه‌ها كمك خواهد كرد.

وی افزود: اختصاص اعتبار از طرف وزارت علوم برای اجرای طرح‌های كلان ملی مصوب شورای عالی عتف، گامی در راستای اعتماد بیشتر صنایع و حوزه كاربرد به دانشگاه‌ها و نیز افزایش پیوند دانشگاه‌ها و حوزه كاربرد است و از موارد مهم مورد تاكید مقام معظم رهبری به شمار می آید.

نایب رییس شورای عالی عتف خاطرنشان كرد: امضای تفاهمنامه همكاری وزارت علوم با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان محیط ‌زیست در راستای پیوند بیشتر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی با حوزه كاربرد و كاربردی شدن طرح‌های پژوهشی در راستای رفع نیازهای حوزه كاربرد صورت گرفته است.

دانشجو تاكید كرد: دستگاه‌های اجرایی ذینفع در پروژه‌های كلان ملی باید در تامین اعتبار اجرای این طرح‌ها مشاركت كنند، از طرفی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی مجری این طرح‌ها نیز باید پاسخگوی این دستگاه‌ها كه در واقع كارفرمای طرح‌های كلان ملی محسوب می‌شوند باشند و مطابق خواست و نیاز آنها به انجام پژوهش بپردازند.

تصویر: