آغاز کلاسهای دوره دوم DBA

دانشجویان DBA

آغاز کلاسهای دوره دوم DBA

کلاسهای دوره دوم DBA با حضور 95% از دانشجویان روز شنبه 8 مهرماه آغاز گردید .انجمن حسابداری ایران شروع کلاسها را به دانشجویان این دوره تبریک عرض نموده و موفقیت آنان را خواستار است . ضمنا دانشجویان دوره دوم همانند دوره اول به بخش ویژه دانشجویان DBA در این وبسایت دسترسی دارند و می توانند از منابع موجود استفاده نمایند .