انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان خرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

دانشجویان DBA

انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان خرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

 

 

انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان خرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

راه های ارتباطی با انجمن : 02144844975 و 02144844705

ایمیل: iranianiaa@yahoo.com