بزرگترین تفاهم نامه نظارتی

دانشجویان DBA

بزرگترین تفاهم نامه نظارتی

انجمن حسابداری ایران تفاهم نامه همکاری جهت ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای با سازمان بازرسی کل کشور منعقد کرد در تفاهم نامه ی امضا شده توسط معاونت سازمان محترم بازرسی و انجمن حسابداری ایران موارد متعددی در امور کارشناسی ، بازرسی پاره وقت ، بازرسی ویژه ، مشاوره ای ، معرفی زبده گان حسابداری و حسابرسی کشور توسط انجمن حسابداری ایران پیش بینی شده است ، لذا از اعضای محترم انجمن که تمایل به همکاری با سازمان بازرسی در سطح کشور و مراکز استان ها را دارند تقاضا می شود با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند (تلفن های تماس 88212141 و 88051341)