ثبت نام آخرین دوره DBA

دانشجویان DBA

ثبت نام آخرین دوره DBA

از تاریخ 29 آذر مصادف با نهمین همایش انجمن حسابداری ایران ثبت نام آخرین دوره DBA به مدت 15 روز کاری آغاز می شود . علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند از تاریخ فوق با دبیر خانه انجمن تماس حاصل نمایند .