فرم های عضویت و دوره آموزشی انجمن حسابرسی ایران

دانشجویان DBA

فرم های عضویت و دوره آموزشی انجمن حسابرسی ایران

انجمن حسابرسی ایران از مهرماه 1391 اقدام به عضو گیری بصورت پیوسته و وابسته نموده است برای دریافت فرم های عضویت می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید .
 
فرم درخواست عضویت پیوسته
فرم درخواست عضویت وابسته
همچنین انجمن حسابرسی ایران برای نخستین بار در ایران بر اساس بند 7-5 اساسنامه خود اقدام به ثبت نام برای دوره حسابرس مستقل می نماید . برای درخواست  فرم های دوره می توانید بر روی گزینه زیر کلیک نمایید
 
درخواست فرم دوره حسابرس مستقل