نشانی جدید انجمن حسابداری ایران

دانشجویان DBA

نشانی جدید انجمن حسابداری ایران

محل انجمن حسابداری ایران تغییر کرد

نشانی جدید: تهران - میرداماد - نرسیده به میدان محسنی

خیابان حصاری - نبش کوچه دهم - پلاک 34

کدپستی: 1547733911

تلفکس: 22907672 - 22227221