29 آذر ماه : نهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران

دانشجویان DBA

29 آذر ماه : نهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران ، نهمین همایش سالانه خود را در 29 آذر ( مصادف با هفته بین المللی حسابداری ) در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می کند . بدین وسیله از کلیه استادان ، مدیران ، متخصصان ، صاحب نظران ، پژوهشگران و کارشناسان جهت ارائه مقاله و یا حضور در همایش دعوت به عمل می آید .

مشاهده محور های اصلی همایش

مشاهده حق ثبت نام  و فرم الکترونیک ثبت نام