اولین شماره مجله علمی ترویجی انجمن در بهار 1391 چاپ می شود

دانشجویان DBA

اولین شماره مجله علمی ترویجی انجمن در بهار 1391 چاپ می شود

در راستای اعتلای رشته حسابداری در کشور اولین شماره مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی در بهار 1391 چاپ خواهد شد . لازم بذکر است سردبیر و مدیر مسئول این نشریه دکتر علی ثقفی و اعضای هیات تحریریه آن به ترتیب حروف الفبا بشرح ذیل می باشند :احمد احمد پور - ناصر پرتوی - محمد چواد شیخ - علی صالح آبادی - سید حسین علوی طبری - حسین قالیباف اصل - ویدا مجتهد زاده - غلامحسین تقی نتاج

علاقه مندان جهت ارایه مقاله در این مجله می توانند مقاله خود را به همراه سی دی به آدرس انجمن حسابداری ایران ارسال فرمایند