تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال پنجم - شماره 17

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال پنجم - شماره 17

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
17

هفدهمین شماره  فصلنامه علمی پژوهشی  تحقیقات حسابداری و حسابرسی   ( ویژه بهار 92 )  منتشر گردید  فهرست و مقالات ارائه شده بترتیب زیر می باشد ( برای مشاهده خلاصه مقالات و دریافت آن بر روی عنوان مقالات کلیک نمایید )

- فهرست 

تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود

تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری

بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها)

شناسایی موانع و محدودیتهای فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM

بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهاي پيشگيري و کاهش آن

بررسی رابطه ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود

تصویر: