تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 30

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 30

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
30

- فهرست

- قراردادهای بیع متقابل و چالش های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران (دکتر علی اکبر عرب مازار، بهروز باقری، مریم گل محمدی) صفحه 31-4

- بررسی مقایسه ای توان مؤلفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود (سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام (دکتر محمد حسین ستایش، دکتر محسن کریمی) صفحه 51-32

- انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد (دکتر غلامرضا کردستانی، الهه اله یاری) صفحه 69-52

- بررسی تاثیر تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر ولی خدادادی، سجاد ویسی، جواد نیک کار) صفحه 87-70

- اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر قدرت اله طالب نیا) صفحه 101-88

- تاثیر هوش مالی در پیش بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (دکتر رویا دارابی، غزاله مشایخی) صفحه 125-102

- بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دکتر یحیی کامیابی، معصومه شهسواری، رسول سلمانی) صفحه 145-126

تصویر: