تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 53 - بهار 1401

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 53 - بهار 1401

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
53

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 53 بهار 1401 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

 

تصویر: